28.9.10

Nyabak Hulu

senang, masih ada rupanya menempel disana, dileherku.