22.12.14

Neplak: peulabuan

Pagi-pagi jamlapananlah kira2....